bob买球靠谱吗

  <form id="v1dvp"></form>

   <thead id="v1dvp"><var id="v1dvp"><ins id="v1dvp"></ins></var></thead>

   <form id="v1dvp"></form>

    <address id="v1dvp"><dfn id="v1dvp"><mark id="v1dvp"></mark></dfn></address>

    <form id="v1dvp"></form>

        <sub id="v1dvp"><var id="v1dvp"><ins id="v1dvp"></ins></var></sub>
         <address id="v1dvp"></address>

        <address id="v1dvp"><dfn id="v1dvp"></dfn></address>
        <sub id="v1dvp"><dfn id="v1dvp"><mark id="v1dvp"></mark></dfn></sub>

           <sub id="v1dvp"><dfn id="v1dvp"><ins id="v1dvp"></ins></dfn></sub><address id="v1dvp"><listing id="v1dvp"></listing></address>

             <form id="v1dvp"><listing id="v1dvp"></listing></form>

             <address id="v1dvp"></address>
             <thead id="v1dvp"><var id="v1dvp"><ins id="v1dvp"></ins></var></thead>
             ?efpa?o | E-nova?oj | Aktuala temo | Socia Vivo | Ekonomio | Naturo kaj Mediprotekto | Kulturo,Scienco kaj Sporto | Voja?o tra ?inio
             ?ajne, ili ne ?atas privatecon...
             2007-06-14

             de GABRIELE CORSETTI (Italio)

             "After supper, Jack eats his dessert"* -- mi la?tlegas de la lerneja libro pri la angla, en supera lernejo en la urbo Qijiang de Chongqing, ?inio. "?u estas dezertoj en via lando?" -- demandas la plej lerta knabino de la klaso. Mi tuj komprenas la konfuzon inter "desert" kaj "dessert", dum la knabino ne komprenas, kaj la aliaj studentoj e? ne komprenas ?ian demandon kaj silentas.

             Se vi imagas, ke en la plej malproksimaj partoj de ?inio aferoj ne tro ?an?i?is de post la tempoj de Marko Polo, vi eraras.

             Tiaj scenoj abundis dum mia monato kaj duono da instruado de la angla en tiu loko. Mi tute ne scias paroli la ?inan, kaj do kelkfoje miskomprenoj inter mi kaj la studentoj devis resti tiaj.

             Mi elektis la plej strangan lokon por instrui la anglan, konsiderante ke temis pri mia unua fojo en ?inio: Qijiang estas "urbeto" kun nur duonmiliono da lo?antoj, preska? neniom la? la ?inaj normoj. ?i estas unu horo for de Chongqing (5 milionoj da lo?antoj), kiun trapasas la rivero Jangzio. La tuta regiono certe ne estas la?moda por turistoj, kaj la plejmulto da homoj ekster ?inio neniam a?dis pri ?i. E? en la ?efurbo, eksterlandanoj altiras rigardojn kaj ridetojn. En Qijiang, kie mi instruis, estis nur unu alia eksterlandano, kiam mi alvenis -- a?straliano, kiu instruis en alia lernejo. Mi estis tre kontenta pri tio, ?ar mi volis viziti lokon iom pli izolitan kaj folkloran ol ?anhajo a? Nankino, kaj kompreni ion pli pri ?inio, kaj tiu urbo estis ideala.

             Mi trovis postenon tie post pli ol monato da vagado tra ?inio, dank’ al esperantisto el Chongqing, s-ro Zhao Dezhi, simpla kaj modesta homo kun granda bonkoreco kaj grandega pasio pri Esperanto.

             La urbo mem trovi?as en montara regiono, eble unu el la malmultaj regionoj de ?inio, kie bicikloj ne abundas. Anka? trafiko ne abundas, ?ar malmultaj homoj posedas a?tomobilon, sed tamen inter taksioj, a?tobusoj, kamionoj, motorcikloj kaj kelkaj privataj a?tomobiloj, oni ja devas atenti kiam oni transiras la straton. Se vi imagas, ke en la plej malproksimaj partoj de ?inio aferoj ne tro ?an?i?is de post la tempo de Marko Polo, vi eraras. Tradiciaj vestoj kaj konstrua?oj praktike ne plu ekzistas, kaj la urbo, kie mi restis, enhavas kelkajn diskejojn kaj ?inan version de McDonalds. Kvankam la ri?ecnivelo ne estas komparebla kun la okcidenta nivelo, tamen televidilo estas posedata praktike de ?iuj, kaj aliaj malesencaj objektoj abundas. Tamen en la ?irka?aj vila?oj la vivo ankora? estas tre simpla.

             En unu el la lernejaj libroj de mia klaso oni informas la lernantojn, ke en hispanaj lernejoj oni ne instruas en la hispana, sed rekte en la angla!

             Kiam mi alvenis al la lernejo, oni informis min, ke post duonhoro mi devos iri al klaso por prezenti?i al la lernantoj. E? la loka televido estis tie por filmi, kaj temis pri la unua sperto kiel instruisto en mia vivo! La lernantoj, pli-malpli 17-jara?aj, ?iuj evidente estis tute mirigataj kaj entuziasmaj havi eksterlandan instruiston, konsiderante la fakton, ke ili neniam havis la ?ancon paroli kun eksterlandanoj anta?e. Ili inundis min per demandoj pri mia lando, mia familio, pri miaj impresoj pri ?inio (mi jam estis voja?inta tra ?inio multe pli ol ili, ?ar la plejmulto da ili neniam eliris el sia provinco). La klasoj, al kiuj mi instruis, speciali?is pri la angla lingvo, kaj ili povis iom paroleti. Se mi parolis malrapide kaj uzante simplajn vortojn, ili povis sekvi. En la lernejo estis na? instruistoj de la angla, sed anka? kun ili komunikado ne estis ?iam facila, kaj sur la stratoj en la urbo homoj e? ne parolis unu vorton de la “internacia lingvo”. Instruante, mi komprenis, kiel malfacile estas por ?inoj lerni la anglan, lingvon tiel malsaman de ilia lingvo.

             Mi kredas, ke nuntempe malpli ol unu el cento de la ?ina popolo parolas la anglan, kaj anka? tiuj ne tre bone (nur Honkongo esceptas). Tamen ?inaj lernantoj nuntempe dedi?as multe da energio al lernado de ?i, kura?igataj de la kredo, ke en la tuta cetera mondo la angla estas universale konata. En unu el la lernejaj libroj de mia klaso oni informas la lernantojn, ke en hispanaj lernejoj oni ne instruas en la hispana, sed rekte en la angla!

             Verdire, anka? Esperanto estas pli malfacila por ?inoj ol por e?ropano, ?ar la radikoj de Esperantaj vortoj venas de e?ropaj lingvoj, sed tamen Esperanto ja estas multe pli facila ol la angla anka? por ili. Tre imponis al mi la relativa populareco de Esperanto en ?inio -- ?i tie ?i estas pli alta ol en E?ropo. E? en Qijiang estis maljunulo, kiu iam lernis Esperanton! Se Esperanto triumfos ie, eble tio estos ?inio - lando, kie la lingva problemo estas tre reala.

             La lernantoj ne rajtas fumi, drinki, kartludi a? havi koramik(in)on (kelkaj faras sekrete), e? se kelkaj jam estas 18-jaraj.

             La lernejo situas iom ekster la urbo, kaj ?i enhavas lo?ejon por la lernantoj, ?ar multaj el ili venas de la ?irka?a kamparo kaj reiras hejmen nur semajnfine. Anka? mi havis ?ambron tie. ?i estis mezgranda, kaj imagu mian surprizon, kiam mi malkovris, ke en tia ?ambro kutime vivas ok studentoj dum la tuta jaro. Tamen la studentoj estas feli?aj tiel, kaj mi ne pensas, ke privateco estas aparte dezirata de ili.

             Lecionoj komenci?as je la 7:20 matene kaj fini?as je la 9:30 vespere! Tamen, estas longaj pa?zoj dum la tago, kaj dum kelkaj lecionoj, la lernantoj rajtas studi memstare. Tutsimple, ilia vivo bazi?as ?irka? la lernejo. Ili estas devigataj reveni en la lo?ejon je la 10:20 vespere, kiam la pordoj fermi?as, inkluzive de la semajnfinoj. La lernantoj ne rajtas fumi, drinki, kartludi a? havi koramik(in)on (kelkaj faras sekrete), e? se kelkaj jam estas 18-jaraj. Tamen, mi ne havis la impreson, ke ili trovas tiujn regulojn neakcepteblaj. Mi iom amiki?is kun instruistino de la angla, unu el la malmultaj homoj, kun kiuj eblis havi profundan konversacion en mia lingvo (kvankam malrapide).

             Dum mia restado tie, mi komprenis, ke multaj el la okcidentaj stereotipoj pri ?inio ne estas veraj. Ekzemple, ne ?iuj studentoj estas tre disciplinitaj kaj silentemaj, kiel oni supozas -- almena? ne tiom pli ol e?ropaj. Tamen, ili ja ?atas ripeti ion ?ore, kaj laboregas. Unu el la plej amuzaj aferoj por mi estis vidi la matenajn ekzercojn, kiam la mil studentoj de la lernejo kolekti?as en granda placo kaj kune faras gimnastikajn ekzercojn, en perfekta sinkroneco, kun la?tparoliloj el kiuj sonas la?ta muziko por doni la ritmon.

             Super la placo estas granda ?ina flago, kaj ?iulunde matene ses studentoj ?an?as la flagon la? milita maniero. Post tio la lernejestro faras etan paroladon pri diligenteco kaj studado.

             Demokrateco ne ?ajnas esti grava prioritato por multaj homoj...

             Mi man?is en la man?ejo de la lernejo, kaj, mi devas diri, ke la man?a?oj tie estis pli bonaj ol la man?a?oj en britaj lo?lernejoj. Efektive, la man?oj en Chongqing estas nekredeble spicaj, kaj tute ne similas al la man?oj de ?inaj restoracioj en E?ropo. La klimato tie estas modera, sed la grandeco de la insektoj -- tute tropika (mi havis la ko?maran sperton trovi araneon samgrandan kiel eta telero en mia ban?ambro. ?i ne estis dan?era, sed ja timiga).

             La lokanoj montri?is esti ege simpatiaj kaj gastemaj homoj, kiuj konstante volis helpi min kiel ajn ili povas. Unu el la plej ?armaj aferoj estis la surprizplenaj rigardoj, kiuj sekvis min ?ie tra la urbo, pro la nekutimo je eksterlandanoj. Estis unusemajna ferio post la 1-a de oktobro, la Nacia Tago, kaj mi profitis por iom rondiri Chongqing kune kun lokaj esperantistoj kaj kun du polaj kaj unu ni?eria esperantistoj, kiuj instruis la anglan en aliaj urboj de Chongqing. Kiam mi eliris kun la ni?eriano, la mirplenaj rigardoj multobli?is, ?ar la plejmulto da lokanoj neniam vidis afrikanon en sia tuta vivo.

             Mi ofte pridemandis lokanojn pri politikaj aferoj, ekzemple pri la vaste aplikata mortopuno kaj pri la politiko “unu infano” -- aferoj, pri kiuj a?dis ?iuj en la mondo. Mi malkovris de la homoj, kun kiuj mi parolis, ke Mao Zedongestas ankora? sufi?e populara figuro; ke la homoj estas kontentaj pri la granda ekonomia evoluo de la lastaj jaroj; ke demokrateco ne ?ajnas esti grava prioritato por multaj homoj; ke la mortopuno por gravaj krimoj estas konsiderata natura de la plejmulto da civitanoj; kaj ke la le?o, kiu malpermesas al paroj havi pli ol unu infanon, estas konsiderata necesa.

             Tiu le?o certe estas unu el la plej apartaj ecoj de ?inio, kaj mi dubas, ke estas ekvivalenta le?o ie ajn aliloke en la mondo. Tamen kelkaj el miaj studentoj ja havis fraton a? fratinon, ?ar se oni havas pli ol unu infanon, oni nur pagas monpunon, kaj ?efe en la kamparo tio ofte okazas. Mi anka? rimarkis, ke en ?inio ?ajnas esti ioma socia problemo rilate al komputilaj ludoj, ?ar ?iam pligrandi?anta nombro da junuloj pasigas horojn kaj horojn tage ludante tiajn ludojn en lokaj “retkafejoj”, kiuj fakte estas uzataj nur por ludi, kaj ne por esplori la interreton.

             Unu afero, pri kiu mi malsukcesis, estis lernado de la ?ina. Mi lernis eble 50-60 vortojn kaj la saman nombron da ideogramoj. Tio tute ne sufi?is por interkomprenado. Cetere, mi provis lerni Putonghua, la oficialan version de la ?ina, sed en Qijiang estas anka? loka dialekto.

             Mi revenis al mia lando kun kelkaj belaj memoroj, multaj novaj amikoj inter miaj studentoj kaj kun multe pli granda kompreno pri ?i tiu granda kaj mistera landego -- ?inio. Se anka? vi ?atus serioze sperti ?inion kaj vi bone konas la anglan (ne necesas esti denaska lingvano), instruado en Chongqing estus nemalbona komenco!

             -----------------------

             * Post la vesperman?o, Jack man?as sian deserton.

             (el numero 205, Kontakto)

              

             ?
             (C) China Internet Information Center (?ina Interreta Informa Centro)
             Retpo?to: elpc@china.com    Telefono: +86-10-68995930, 68327167    Adr.: P.O.Kesto 77, Beijing CN-100037, ?inio

              <form id="v1dvp"></form>

               <thead id="v1dvp"><var id="v1dvp"><ins id="v1dvp"></ins></var></thead>

               <form id="v1dvp"></form>

                <address id="v1dvp"><dfn id="v1dvp"><mark id="v1dvp"></mark></dfn></address>

                <form id="v1dvp"></form>

                    <sub id="v1dvp"><var id="v1dvp"><ins id="v1dvp"></ins></var></sub>
                     <address id="v1dvp"></address>

                    <address id="v1dvp"><dfn id="v1dvp"></dfn></address>
                    <sub id="v1dvp"><dfn id="v1dvp"><mark id="v1dvp"></mark></dfn></sub>

                       <sub id="v1dvp"><dfn id="v1dvp"><ins id="v1dvp"></ins></dfn></sub><address id="v1dvp"><listing id="v1dvp"></listing></address>

                         <form id="v1dvp"><listing id="v1dvp"></listing></form>

                         <address id="v1dvp"></address>
                         <thead id="v1dvp"><var id="v1dvp"><ins id="v1dvp"></ins></var></thead>

                         库博体育

                         中国福彩下载app下载

                         500即使比分

                         幸运彩票登录平台

                         bet36网站

                         国际同乐成注册

                         体即时比分球网网

                         在线中福网址

                         足球大赢家即时比分